Chrzest

Strona główna / Chrzest


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPISANIA DZIECKA DO CHRZTU

 1. Akt urodzenia dziecka
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub był poza parafią)
 3. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi oraz praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania)
 4. Zgoda własnego Proboszcza (jeśli chrzest jest spoza parafii)
 5. Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej

Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną.


Chrzest (wg KKK)

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego – (pierwszy – bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów, najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary)

 • Jakie są owoce sakramentu chrztu?
  Owocami sakramentu chrztu są: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych; narodziny do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym dzieckiem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez chrzest ochrzczony zostaje włączony do Kościoła i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusowego.
 • Kto ustanowił chrzest?
  Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19-20).
 • Czy można być zbawionym bez chrztu?
  Ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary, katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie znając Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego wolę, mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu (1281).
 • W jaki sposób udziela się chrztu?
  Rytem istotnym chrztu jest zanurzenie w wodzie lub polanie głowy wodą z jednoczesnym wymówieniem inwokacji Trójcy Świętej: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (1240n).
 • Dlaczego udziela się chrztu małym dzieciom?
  Dzieci rodzą się z ludzką naturą skażoną i osłabioną grzechem pierworodnym, dlatego potrzebują nowych narodzin, jakim jest chrzest (1250). Sakrament ten jest darem Bożym, który nie zakłada zasług ludzkich; dzieci są chrzczone w wierze Kościoła (1282).
 • Kto udziela sakramentu chrztu?
  Szafarzem zwyczajnym jest biskup, kapłan lub diakon. W przypadku konieczności może ochrzcić każdy (nawet nie ochrzczony), kto ma intencję czynienia tego, co czyni Kościół, udzielając tego sakramentu i używając odpowiedniej (trynitarnej) formuły (1256).
 • Kto jest zobowiązany do pomocy ochrzczonemu w rozwijaniu łaski chrztu?
  Aby łaska chrztu mogła się rozwijać, konieczna jest pomoc rodziców. Do tej pomocy są także zobowiązani rodzice chrzestni, którzy powinni być utwierdzeni w wierze (1255).
 • Konieczność chrztu świętego?
  Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego”(J 3, 5). Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, „charakter”, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.