Informacje

Strona główna / Informacje


Projekt architektoniczny

Projekt architektoniczny opracował inż. mgr Marek Dunin Skrzyński z Warszawy.

projekt ok

Kościół został zaprojektowany na planie krzyża. W północnym ramieniu znajduje się kaplica, po przeciwnej stronie zakrystia, nad nią chór. Dalej przejście procesyjne, budynek parafialny, sale katechetyczne, łazienki, kancelaria parafialna, biblioteka, archiwum. Następnie plebania, połączona z budynkiem katechetycznym.

plan kościół

Budowa kościoła

Budowę kompleksu sakralnego rozpoczęto 28 marca 1990 roku.

3 maja 1990 roku, w uroczystość Patronki Parafii NMP Królowej Polski, Dziekan Dekanatu Lublin-Północ, Ksiądz Jan Mitura dokonał poświecenia fundamentów.

3 maja 1991 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Aktu tego dokonał Ksiądz Biskup Jan Śrutwa. Uroczystość zgromadziła 30 księży i wielkie rzesze wiernych.
Ksiądz Biskup poświęcił i wmurował akt erekcyjny następującej treści:

„Na chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego podjęte dzieło budowy świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski utrwalać chcemy dla przyszłych pokoleń przez uroczyste poświecenie kamienia węgielnego i wmurowanie go w ścianę tejże świątyni.
Aktu tego dokonał 3-go maja 1991 roku Ks. Bp. Jan Śrutwa, przy licznym udziale kapłanów i wiernych.
A uczynił to w 200-setną rocznicę Konstytucji 3-go Maja, w roku IV pielgrzymki Ojca św. Jana Pawła II do Ojczyzny, gdy biskupem lubelskim był ks. prof. Bolesław Pylak, obowiązki dziekańskie dekanatu Lublin-Północ pełnili: Ks. Jan Mitura i Ks. Jerzy Ważny, a proboszczem parafii Ks. Henryk Olech.
Dzieło budowy kościoła, projektu pana inż. mgr. Marka Skrzyńskiego, prowadzone przez całą wspólnotę parafialną niech będzie pogłębieniem duchowego Kościoła, który tworzą ludzkie serca, wielkim wyznaniem wiary, znakiem miłości Boga, Ojczyzny i ludu tej Ziemi.
Podejmując budowę tej świątyni chcemy wypełnić wezwanie Maryi „Uczyńcie, co wam mówi Syn”
Niech nasz trud przyniesie prawdziwą radość naszym i przyszłym pokoleniom.
Przez pośrednictwo Maryi Królowej Polski – Patronki Parafii – prosimy o potrzebne łaski na dalszy trud budowania dla wszystkich Dobroczyńców tej świątyni.
Niniejszy Akt Erekcyjny podpisując, składamy w mury tutejszego kościoła.”

Przytoczony wyżej tekst został umieszczony w metalowej tulei i wmurowany w ścianę świątyni po lewej stronie drzwi głównych na wysokości oczu.
W innym miejscu kościelnych murów, również w tulei, umieszczono listę z nazwiskami osób, które wniosły szczególny wkład w budowę świątyni.

3 maja 1998 roku Metropolita Lubelski Arcybiskup Józef Życiński dokonał poświęcenia świątyni.

Po uroczystym poświęceniu w kruchcie kościoła umieszczono pamiątkową tablicę z następującym tekstem:
„W XX roku pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, w I roku posługi pasterskiej Arcybiskupa Józefa Życińskiego – Metropolity Lubelskiego, w VIII roku pracy duszpasterskiej pierwszego Proboszcza Parafii Nasutów i budowniczego tej świątyni Ks. Kan. Henryka Olecha – kościół ten został poświęcony dnia 3 maja Roku Pańskiego 1998 na chwałę Bożą i dla naszego zbawienia”.

Wystrój świątyni

Wystrój świątyni, autorstwa Igora Marka Skrzyńskiego, utrzymany jest w stylu architektury gotyckiej, co podkreślają polichromie, malarstwo na desce – stacje Drogi Krzyżowej, ramy obrazów MB Jasnogórskiej oraz Jezusa Miłosiernego i ornamentyka elementów architektonicznych (projekt stalli, balustrad i ławek). Na uwagę zasługuje ciekawy plastycznie ołtarz soborowy wykonany z szamotu. W jego mensie umieszczone zostały relikwie św. Rafała Kalinowskiego. Maryjny rys nasutowskiej świątyni odzwierciedla się w polichromii ukazującej scenę zwiastowania NMP, w trzech dzwonach, zawieszonych na kościelnej wieży oraz w dwóch witrażach umieszczonych w prezbiterium – Ojciec Święty Jan Paweł II i Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński – dwaj wielcy Polacy, którzy całe swe życie zawierzyli Maryi, Matce Kościoła.

W 2013 roku nad wejściem do kościoła została namalowana kolejna scena z życia Patronki naszej parafii – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Autorami polichromii są Państwo Małgorzata i Jerzy Piaseccy. Uroczystego poświęcenie obrazu dokonał Ks. Biskup Ryszard Karpiński podczas jubileuszowej mszy odpustowej 3 maja 2014 roku.