Małżeństwo

Strona główna / Małżeństwo


DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 1. Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński.
 2. Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu
  w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo
  bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty.
 3. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
 4. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną.
 5. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego /ważne tylko 90 dni/
   (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne tzn. ślub konkordatowy/ lub akt zawarcia związku cywilnego w USC (jeśli wcześniej zawarto związek cywilny).
 6. Zgoda własnego Proboszcza, jeśli ślub jest spoza parafii.
 7. Osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

 


Małżeństwo (wg KKK)

Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 • Czym jest małżeństwo chrześcijan?
  Jest wyniesionym do godności sakramentu przymierzem, poprzez które mężczyzna i kobieta tworzą intymną wspólnotę życia i miłości (1660).
 • Jakich łask udziela sakrament małżeństwa?
  Sakrament ten daje małżonkom łaskę kochania się miłością, którą Chrystus umiłował Kościół, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca na drodze życia wiecznego (1661).
 • Na czym opiera się sakrament małżeństwa?
  Sakrament małżeństwa opiera się na wzajemnej zgodzie, tzn. na woli wzajemnego i nieodwołalnego oddania się sobie w tym celu, by żyć przymierzem miłości wiernej i płodnej (1662).
 • Jakie są istotne cechy małżeństwa?
  Istotne cechy małżeństwa to: jedność, nierozerwalność i otwarcie na płodność (1664)

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.