Pogrzeb

Strona główna / Pogrzeb


DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI POGRZEBU KATOLICKIEGO

 

  1. Akt zgonu z USC (po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu).
  2. Karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu.
  3. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.

 

Znaczenie pogrzebu

Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go „w ręce Ojca”. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej ( por. KKK ).

  • Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.
  • Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy Świętej pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
  • Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii i Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.