Kontakt

Strona główna / Kontakt


Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Nasutowie

Nasutów 30 A, 21-025 Niemce
tel. 817 566 768
www.parafianasutow.pl
e-mail: parafianasutow@gmail.com

Pekao SA I O/Lublin  06  1240  2470  1111  0010  1602  6790

REG. 040032090
NIP 713-23-20-107