KSM



KSM – co to jest?

KSM – to Katolickie Stowarzyszeniu Młodzieży, które zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.

KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

Czy w naszej parafii działa Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – KSM?
OCZYWIŚCIE, ŻE TAK 🙂 🙂 🙂
Nasze spotkania odbywają się w każdy piątek po wieczornej Eucharystii:
• zimą o godz. 17.30
• latem o godz. 18.30


Co robimy?
Każde spotkanie jest inne, więc nie możemy podać ci drogi przyjacielu gotowego szablonu…najlepiej przyjdź i zobacz 🙂 … jednak możemy powiedzieć Ci, dlaczego się spotykamy:
Powodów jest kilka, i tak naprawdę każdy w sercu nosi swój… a o to takie nasze wspólne:
• chcemy w tym zwariowanym świecie na chwilę się zatrzymać i pomyśleć jaki sens ma nasze młode, często zaganiane życie
• jako ludzie młodzi chcemy być kochani i szukamy miłości, dochodzimy do wniosku, że prawdziwa miłość jest tylko w Chrystusie, a nasze ludzkie miłości na niej powinny się opierać… dlatego próbujemy odnowić, pogłębić i umocnić naszą wiarę, naszą przyjaźń z tym, który nas nigdy nie zawiódł, na którego możemy zawsze liczyć
• chcemy też dzielić się naszą wiarą nawzajem i nieść ją innych
• oczywiście są i zupełnie ludzkie powody – miło spędzamy czas w gronie przyjaciół przy herbacie, i ciastku (pycha mniam, mniam), bo lubimy się spotkać i pogadać o wszystkim… o tym co nas spotkało… z czym się borykamy, ale i co jest radością naszego serca…
• wiemy, że jesteśmy akceptowani przez tych, którzy obok nas idą do Jezusa – RAZEM ZAWSZE ŁATWIEJ KROCZYĆ
• pomagamy również przy parafii, włączamy się w życie liturgiczne, ale również pomagamy np. w przygotowaniach związanych z Uroczystościami…

Z tego wszystkiego czerpiemy wiele radości.
Jeśli tylko chcesz to dołącz do nas – przyjmiemy Cię Przyjacielu z otwartym sercem.


W statucie KSM-u czytamy:

Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest w szczególności:

 1. pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka;
 2. ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.;
 3. szerzenie nauki społecznej Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie; zapoznawanie się na bieżąco z dokumentami Kościoła powszechnego i lokalnego, szczególnie dotyczącymi młodzieży;
 4. organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin;
 5. troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
 6. zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego;
 7. dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka, kajakarstwo);
 8. organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości;
 9. angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny;
 10. angażowanie w życie Kościoła i Jego misję zwłaszcza apostolską,
 11. angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej;
 12. wprowadzanie w życie gospodarcze: wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości a także gotowości niesienia pomocy młodzieży bezrobotnej;
 13. wychowanie do miłości Ojczyzny, troski o Naród i Państwo;
 14. otwieranie na kontakty ze światem, zwłaszcza organizacjami i ruchami młodzieżowymi krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą działalność zgodną z doktryną Kościoła;
 15. troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych.

Czy znasz patronów i znak członków KSM-u?
Godłem stowarzyszenia jest stylizowany znak łączący symbolikę orła i krzyża na żółtym tle.
Patronami stowarzyszenia są św. Stanisław Kostka i bł. Karolina Kózkówna.

Więcej o KSM dowiesz na stronie KSM Archidiecezji Lubelskiej http://www.ksm.lublin.pl/ lub na stronie KSM Polska http://www.ksm.org.pl/


Św. Jan Paweł II 12 stycznia 1993 r. powiedział o KSM: Niezbędny środek formacji młodych stanowią organizacje i ruchy katolickie. Jest ich dzisiaj w Polsce coraz więcej. Ze szczególnym zaś zadowoleniem powitałem Waszą-Drodzy Bracia-decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które ma u nas bogatą i piękną tradycję.