Legion Maryi

Strona główna / Legion Maryi


Legion Maryi w naszej parafiiLegion of Mary

Przy naszej parafii znajduje się prezydium p.w. Matki Świętej Eucharystii.

Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 16.00.

Wszystkich, którzy chcą służyć Bogu pod sztandarem Maryi – zapraszamy.


13.06.2019

Drugie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie zbiegło się w tym roku z ze świętem ustanowionym przez papieża Benedykta XVI Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego i Kapłana. W tym dniu prezydium Legionu Maryi pw. Matki Świętej Eucharystii w parafii Nasutów, które w tym roku przeżywa 25-lecie istnienia przygotowało do poświęcenia nowy sztandarek. Projekt sztandarku wykonał Jerzy Piasecki a wizerunek patronki, Matki Świętej Eucharystii namalowała Małgorzata Piasecka. Członkowie Legionu Maryi ufają, że pod nowym znakiem zgromadzi się też nowy zastęp osób chętnych i gotowych zaangażować się w apostolskiej wspólnocie.


Czym jest Legion Maryi?

Legion Maryi – jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich pod duchowym przewodnictwem kapłana.

Patronką legionu jest Maryja Niepokalana. Legion opiera się na zawierzeniu Maryi, na naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełnej poświecenia miłości, a zwłaszcza jej wiary.

Jan Paweł II w słowach skierowanych do legionistów włoskich w 1982 r. powiedział: Zamiarem waszym jest oddawać usługi każdej osobie, która jest obrazem Chrystusa, w duchu i z troskliwością Maryi.


Kto może być członkiem Legionu?

Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik, prowadzący życie chrześcijańskie, który z miłości do Jezusa i Maryi gotowy jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do Legionu.

Czynna praca apostolska legionistów polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi wierzących i niewierzących, niesieniu im wsparcia duchowego oraz podtrzymaniu i pogłębieniu wiary katolickiej.


Dlaczego do Jezusa z Maryją?

Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego.

Bóg ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego.

Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego – braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.


Historia Legionu Maryi na świecie

7 września 1921 roku – wigilia uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – to pamiętna data dla Legionu Maryi. Tego dnia w Dublinie zawiązała się wspólnota, która wkrótce urosła w dużą organizację, a obecnie liczy kilkanaście milionów katolików na całym świecie.

Założycielem Legionu Maryi był sługa Boży Franciszek Duff (1889-1980). On to, wraz z ks. Michaelem Toherem oraz 15 kobietami, powołał do życia LM, który początkowo zwał się Zjednoczeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Swoją nazwę, ideę organizacyjną i symbole przejął od starożytnej formacji wojskowej – legionów rzymskich.

Początkowo rozwijał się jedynie w Dublinie. W roku 1924 powstała pierwsza rada wyższa LM. Przez siedem pierwszych lat Legion Maryi rozwijał się wyłącznie w Irlandii.

Później wyszedł poza jej granice i powstał w Szkocji (1928 r.), Anglii i Walii (1929), Indiach i USA (1931). W tymże 1931 roku papież Pius XI, który przyjął Franciszka Duffa na audiencji, wyraził życzenie, by Legion Maryi rozprzestrzenił się na cały świat. 

W 1932 roku odbywający się w Dublinie Kongres Eucharystyczny zgromadził biskupów z wielu krajów. Legioniści zaprosili hierarchów na przyjęcie, podczas którego zapoznali ich z charyzmatem i specyfiką swego ruchu. Wydarzenie to, które F. Duff nazwał epifanią Legionu Maryi, rozpoczęło jego światowy rozwój. Zapoczątkowała go Kanada i Australia (1932 r.), Afryka Zachodnia i Nigeria (1933), Afryka Wschodnia (1936), Chiny (1936).

Rozwój Legionu Maryi był kontynuowany podczas II wojny światowej: we Francji, Włoszech i w Austrii. W 1948 roku, za pośrednictwem b. Anatola Kaszczuka, powstały pierwsze grupy legionowe w Polsce: Ostródzie, Lublinie i Warszawie. Niedługo potem LM, jak wszystkie inne stowarzyszenia katolickie, musiał zawiesić swoją działalność. 

W 1951 roku, po trzydziestu latach, Legion prowadził działalność wśród 70 różnych narodowości. W 1965 roku F. Duff zaproszony został jako obserwator na sesję końcową II Soboru Watykańskiego. Tam został uhonorowany przez dwutysięczne zgromadzenie biskupów owacją na stojąco.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia liczba członków LM w Europie Zachodniej zaczęła się zmniejszać. Jednak straty te wkrótce, po upadku muru berlińskiego, zostały zrównoważone poprzez powstawanie grup Legionu Maryi w Europie Wschodniej i Centralnej. I tak na początku lat 80. Legion Maryi wrócił do Polski; poprzez Austrię do Krakowa i Katowic, a z Irlandii do Lublina i Warszawy. 

Przez ponad 90 lat Legion Maryi rozprzestrzenił się do wielu krajów świata na wszystkich kontynentach. Ostatnio do grona tych krajów dołączyły: Litwa, Łotwa, Białoruś Estonia, Ukraina, Syberia i Kazachstan.

Dzisiaj jest obecny w przeszło 160 krajach. Liczba członków aktywnych w świecie wynosi powyżej trzech milionów, pomocniczych około siedmiu milionów. Legion cieszył się poparciem Papieży, którzy udzielali mu specjalnego błogosławieństwa: Pius XI (1933 r.), Pius XII (1953 r.), Jan XXIII (1960 r.), Paweł VI (1965 r.) oraz wielokrotnie Jan Paweł II.


Historia Legionu Maryi w Polsce

Niewątpliwie powstanie Legionu Maryi (1921 r.) jest swoistym fenomenem. Bardzo ciekawą jest historia Legionu w naszym kraju. Warto z okazji obchodów jubileuszu 90 – lecia istnienia Legionu Maryi przybliżyć sobie zagadnienie powstania i działalności tego Stowarzyszenia w Polsce. Do Polski Legion Maryi dotarł po raz pierwszy w 1948 roku, reaktywowany został w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Początków przeszczepienia LM na teren Polski należy szukać w środowisku żołnierzy polskich walczących na Zachodzie w czasie II wojny światowej. Pod koniec 1939 roku Weronika O’Brien, Irlandka, nauczycielka języka angielskiego we Francji, została delegatką LM w tym kraju. Natrafiła jednak na wielkie trudności w rekrutacji kandydatów (Francuzów) do LM. Dopiero na początku 1940 r. w polskim kościele Saint-Honoré w Paryżu zwerbowała pierwszego Legionistę. Był nim polski pilot, uciekinier po klęsce wrześniowej, kapitan Urbański. Tenże wraz Weroniką O’Brien oraz ks. Franciszkiem Cegiełką SAC, rektorem Misji Polskiej we Francji, założyli pierwsze prezydium LM we Francji. Składało się ono wyłącznie z polskich lotników (lotnisko Orly) i przyjęło nazwę Królowej Polski. Po klęsce Francji członkowie owego prezydium znaleźli się w Anglii, gdzie krzewili ideę LM wśród polskich żołnierzy oraz przetłumaczyli Podręcznik na język polski; ukazał się w formie wojskowego regulaminu. Concilium Legionis Mariae zaproponowało pilotowi Urbańskiemu, aby zaszczepił Legion w Polsce. Jednak z różnych racji nie doszło do realizacji tej propozycji. 

Legion Maryi trafił jednak do Polski. Stało się to za pośrednictwem innego żołnierza – Anatola Kaszczuka, więźnia obozu w Kozielsku, oficera artylerii, później lotnictwa, który po wyprowadzeniu polskich żołnierzy z Rosji przez generała Andersa, walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu wojny wstąpił do nowicjatu dominikanów w Cork w Irlandii, gdzie poprzez osobistą lekturę zapoznał się z ideą LM. Odkrył nowe powołanie – działalność w LM. Przy aprobacie o. Anzelma Moynihana OP opuszcza nowicjat, aby szerzyć LM w Polsce. Latem 1947 roku udał się do Dublina, gdzie poprzez osobisty kontakt z F. Duffem, udział w pracach tamtejszego LM oraz dokładne szkolenie, przygotowywał się do misji w Polsce. W tymże roku decyzją Concilium został delegatem LM do Polski. Po powrocie do kraju w 1948 r. założył pierwsze prezydium LM w Ostródzie, następne w Lublinie oraz za pozwoleniem ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1949 r. w Warszawie przy kościele p.w. św. Augustyna na „Nalewkach”. Niedługo potem prezydia, jak wszystkie stowarzyszenia katolickie, musiały zawiesić swą działalność.

Dopiero na początku lat 80-tych LM mógł wrócić do Polski. Przed powstaniem pierwszych struktur LM kilkakrotnie przyjeżdżał do Polski ks. Sean Moriarty z Irlandii, który szerzył ideę Stowarzyszenia w naszym kraju, zwłaszcza wśród kapłanów. Na południu Polski grupy LM były zakładane przez przedstawicieli Senatu Legionu z Wiednia, głównie przez Annę Coreth. W 1979 roku, przy poparciu ks. bp. Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana Zimonia (obecnego Metropolity katowickiego), powstało pierwsze prezydium przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Powoli zaczęły powstawać wspólnoty LM w sąsiednich diecezjach. Kilka lat później przyjechała do kraju delegatka Concilium (1987-1990) Clair Connolly-Pater, która założyła liczne grupy i ośrodki dzieła w archidiecezji warszawskiej, lubelskiej oraz pojedyncze grupy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Obecnie LM istnieje w 27 diecezjach. Podczas 302. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (25-26 XI 1999) w Częstochowie powołano Opiekuna LM w Polsce (bp Roman Marcinkowski z Płocka) oraz Kierownika LM w Polsce (ks. dr Janusz Węgrzecki). W Polsce Legion Maryi rozwinął się w latach 80-tych XX wieku, na życzenie Papieża Jana Pawła II, od którego wielokrotnie otrzymywał błogosławieństwa apostolskie. Ostatnie w 2001 roku.

Więcej dowiesz się na oficjalnej stronie Legionu Maryi w Polsce: http://www.legionmaryi.pl/


Błogosławieństwo Apostolskie Jana Pawła II do Legionu Maryi

Wasze właściwe powołanie jako ludzi świeckich, powołanie do bycia zaczynem pośród Ludu Bożego, które jest zarazem chrześcijańską inspiracją do działania we współczesnym świecie oraz powołanie do przybliżania kapłana ludziom, należy do zasadniczych zadań Kościoła.
Wasz Legion należy do tych ruchów, które czują się osobiście powołane do szerzenia i rozniecania tej wiary poprzez rozwój lub odnowę pobożności maryjnej. Dzięki wypełnianiu tego powołania Legion zawsze będzie gotowy czynić wszystko co możliwe, aby poprzez miłość do Matki, Syn – Droga, Prawda i Życie każdego człowieka był bardziej znany i kochany.
W tym duchu wiary i miłości udzielam wam z serca (mego) Apostolskiego błogosławieństwa.