O parafii

Strona główna / O parafii


Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Nasutowie

Nasza parafia należy do dekanatu Lublin – Północ archidiecezji lubelskiej. Erygowana została 13 października 1989 roku przez bpa Bolesława Pylaka. Jej terytorium wydzielono w całości z parafii Dys. W jej skład weszły miejscowości: Nasutów, Nowy Staw, Stary Tartak i Stoczek-Kolonia. Graniczy z parafiami: Dys, Jakubowice Konińskie, Krasienin, Łucka i Niemce. Parafia Nasutów położona jest w granicach administracyjnych Gminy Niemce w Powiecie Lubelskim. Na terenie parafii zamieszkuje 1543 osoby, do wspólnoty parafialnej należy 1499 osób.

Mapka parafii