Rada duszpasterska

Strona główna / Rada duszpasterska


Rada Duszpasterska Parafii NMP Królowej Polski w Nasutowie 2017-2022

Proboszcz ks. Adam Buczyński, Barczak Sławomir, Boczek Rafał, Branica Piotr, Chołost Janina, Gliwka Grażyna, Gospodarek Stefan, Góźdź Piotr, Kosowski Zdzisław, Kozieł Sławomir, Krzyżanowska Alina, Mazurek Agnieszka, Nowak Józef, Prokop Sławomir, Reszka Halina, Smarz Marian, Szczygieł Konrad, Szczygieł Tadeusz, Walczewski Mariusz, Warda Dariusz, Woźniak Piotr


Poprzednia kadencja

Serdecznie dziękujemy Radnym z naszej parafii za dotychczasowe zaangażowanie i pracę wykonywaną na rzecz naszej Wspólnoty, za ofiarowany czas i trud. Maryja, patronka naszej Parafii swoją opieką niech najlepiej wynagrodzi za każde dobro.

W poprzedniej kadencji Radę Duszpasterską, wraz z proboszczem stanowili: Barczak Sławomir (przewodniczący), Błażejewski Ignacy, Bronisz Edward, Chołost Janina, Gliwka Grażyna, Gospodarek Stefan, Koziej Irena, Kozieł Sławomir, Krzyżanowska Alicja, Maciasz Mateusz, Nowicki Andrzej, Prokop Sławomir, Prokop Tomasz, Pytka Henryk, Smarz Marian, Szczygieł Tadeusz, Warda Dariusz.


Cele i zadania Rady

Rada Duszpasterska stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki i potrzeb parafii.

Członków Rady Duszpasterskiej powołuje Ksiądz Proboszcz na okres 5 lat. Do zadań Rady należy m. in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii, podawanie propozycji i wniosków prowadzących do doskonalenia pracy parafialnej. Rada Duszpasterska ma za zadanie omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek z kościołem i jego otoczeniem.

Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, koordynuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

Do obecności Parafialnej Rady Duszpasterskiej w każdej parafii nawiązuje Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 536, § 1: „Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej”.