Publikacje

Strona główna / Publikacje


25 – LECIE PARAFII W NASUTOWIE
SOLI DEO

okładka publikacja Nasutów 1okładka publikacja Nasutów 2

W roku 2014 parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Nasutowie przeżywała swój srebrny jubileusz. Na jego obchody w ciągu całego roku złożyło się wiele inicjatyw, a ich uwieńczeniem, niejako klamrą zamykającą jubileuszowe dziękczynienie jest publikacja zatytułowana Soli Deo. 25 – lecie parafii w Nasutowie. Tytuł nie jest przypadkowy. Soli Deo to biskupie zawołanie późniejszego Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w czasie II wojny światowej przebywał w Nasutowie pod pseudonimem konspiracyjnym Okoński. Niewątpliwie ten fakt stał się inspiracja do utworzenia parafii w Nasutowie.

Na kartach publikacji opisane zostały nie tylko czasy tworzenia parafii i budowy świątyni. Powołując się na pracę wybitnego socjologa prof. Jana Turowskiego, (urodzonego w Nasutowie), autorka zawarła w książce krótki rys historyczny wsi, począwszy od wieku XIV, ze szczególnym uwzględnieniem czasów pozostawania wsi w kluczu dóbr kozłowieckich. Osobny rozdział poświęcony jest wojennym dramatom, których nie uniknęli mieszkańcy Nasutowa i okolic. Niezwykle cenne w publikacji są również wywiady i relacje ze spotkań autorki z tymi mieszkańcami wsi, którzy pamiętają   trudy tworzenia ośrodka duszpasterskiego w Nasutowie w latach 60-tych XX wieku, czyli w czasach walki władzy państwowej z Kościołem. Kolejne rozdziały przedstawiają wysiłek wielu rąk i serc wznoszących kościół widzialny jak i wspólnotę parafialną oraz jej ustawiczny rozwój na przestrzeni mijającego ćwierćwiecza pod duchową opieką kolejnych proboszczów.

Album mocno przemawia do czytelnika nie tylko poprzez tekst. Ogromne wrażenie wywiera bogactwo fotografii – od zdjęć przedwojennych, poprzez dokumentację fotograficzną z budowy świątyni, fotografie przedstawiające ważne momenty z życia wspólnoty, aż po utrwalone w obiektywie piękno nasutowskiego krajobrazu.

Na uwagę zasługują również chwytające za serce wiersze miejscowych poetów, piszących, jak dotychczas tylko „do szuflady”.

Publikacja jest hołdem wdzięczności składanym Panu Bogu, naszej Patronce Maryi oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania parafii i nadal troszczą się o jej rozwój.

Grażyna Gliwka

 

 


Kalendarz 2014

kalendarz 14 okładka

Cały kalendarz można zobaczyć: kalendarz 2014


 

Kalendarz 2016

okładka kalendarz 2016 N

Cały kalendarz można zobaczyć: kalendarz 2016